Abendmusiken

Sponsors / Donateurs

Uitvoeringen

Oosterkerk
Grote Oost 58
Hoorn (NH)

Uitvoeringen juni

Koepelkerk
Grote Noord 15
Hoorn

Contactadres

Abendmusiken Hoorn
Stijgbeugel 33
1689 VH Zwaag

Mail

Via het contactformulier kunt u eenvoudig contact met ons opnemen.

Geheugensteun

Geen concert missen?
Hier kunt u zich aanmelden.

Sponsors / donateurs

Deze concertserie wordt financiëel mede mogelijk gemaakt door:

  • de Stichting Oosterkerk
  • Gemeente Hoorn
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • VSB fonds
  • Stichting Sabawas
  • Particuliere donateurs
  • bezoekers van de Abendmusiken

U kunt uw waardering laten blijken door DONATEUR te worden, dan wel komende concerten te sponsoren.

Maak een [jaar]bijdrage over op rekeningnummer NL80 INGB 0009 3153 33 t.n.v. Abendmusiken Hoorn, o.v.v. “gift” of “donatie”.

Stichting Abenmusiken is erkend als culturele ANBI. Hierdoor is uw donatie fiscaal aftrekbaar

sponsors donateurs concerten abendmusiken hoorn
sponsor abendmusiken concerten hoorn gemeente hoorn
sponsor abendmusiken concerten hoorn cultuurfonds
Sponsor abendmusiken concerten hoorn zabawas
sponsor abendmusiken concerten hoorn vsb fonds

Uitvoeringen maart en september

Oosterkerk
Grote Oost 58
Hoorn (NH)

Uitvoeringen juni

Koepelkerk
Grote Noord 15
Hoorn

Contactadres

Abendmusiken Hoorn
Stijgbeugel 33
1689 VH Zwaag

Mail

Via het contactformulier kunt u eenvoudig contact met ons opnemen.

l

Geheugensteun

Geen concert missen?

Hier
kunt u zich aanmelden.