Toegangsprijzen

Toegang tot de concerten is gratis. Bij de uitgang kunt u uw waardering via een collecte kenbaar maken.

Als u de serie "Abendmusiken" een warm hart toedraagt en dit initiatief kunt waarderen, is het mogelijk dit door een financi´┐Żle ondersteuning te laten blijken.

U kunt dit doen door DONATEUR te worden, dan wel komende concerten te sponsoren.

Maak een [jaar]bijdrage over op rekeningnummer NL80INGB0009315333 t.n.v. Abendmusiken Hoorn, o.v.v. "gift" of "donatie".

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar.