Sponsors/donateurs

Deze concertserie wordt financiëel mede mogelijk gemaakt door:

U kunt uw waardering laten blijken door DONATEUR te worden, dan wel komende concerten te sponsoren.

Maak een [jaar]bijdrage over op rekeningnummer NL80INGB0009315333 t.n.v. Abendmusiken Hoorn, o.v.v. "gift" of "donatie".

Stichting Abenmusiken is erkend als culturele ANBI. Hierdoor is uw donatie fiscaal aftrekbaar