Recensie

'Abendmusiken'

In de serie 'Abendmusiken' werd het vijfde orgelcantate concert gegeven door het 'Collegium Musicum Hornense' en 'Cappella Horna' onder leiding van Harry Toebes. Medewerking verleenden Maria den Hertog (alt), Jules Schaap (tenor) en Henk van Zonneveld (orgel). Het concert was zaterdag in de vooravond in de Oosterkerk te HOORN, de belangstelling ervoor was groot.

In dit concert stond muziek van ]ohann Sebastian Bach en tijdgenoten centraal, de orgelsolo 'Vater unser im Himmelreich' van Georg Böhm bleek een goede keuze om de sfeer hiervoor te scheppen. Het beheerste spel op het grote orgel van de Oosterkerk en de ingetogen, punctuele weergave van de organist maakten dit stuk tot een uitstekende opening.

De eerste kennismaking met het koor was in de 'Crucifixus à 8' van Antonio Lotti. Dit werd technisch zeer goed gezongen, het koor was uitstekend in balans. De klank was niet altijd even homogeen, in de sopranengroep was de interne eenheid soms wat verstoord door een klein verschil in volume van de leden van die groep. De totaalklank werd hier een enkele keer beïnvloed, bij de andere stemmengroepen verzorgde een goede harmonie onderling en met de rest van het koor een uitstekende klank.

Speels, luchtig en blijmoedig, zo klonk het orgel aanvankelijk in de 'Fantasia in G-dur', BWV 572 van J.S. Bach. Prima spel en een goede registratie gaven het tussendeel zijn rijke, volle klank, stemmig en weloverwogen werd het stuk afgesloten.

Het boeiende spel van dit derde deel van de 'Fantasia' vormde de muzikale introductie tot de cantate 'Ich elender Menseh, wer wird mir erlösen', BWV 48 van J.S. Bach. Het ontstaan en de sfeer van deze vroege cantate van Bach                

werd door de dirigent bij de toehoorders beknopt, maar helder toegelicht.

In de muzikale uitvoering gaf het koor een goede weergave van het eerste deel, de deemoedigheid van de tekst werd in de canon harmonisch uitgewerkt. De sterke eenheid in de zang van de groepen onderling en de dynamische kracht waren opvallend goed. Het uitgebreide alt-recitatief en de alt-aria van Maria den Hertog werden puur en rustig gezongen. Deze alt beschikt over een warme, volle stem die troost biedt in de deemoedige teksten. In de aria werd de stemming meer optimistisch, een uitstekende conversie van stemmingen hier! De tenor Jules Schaap bleek een technisch goed zanger, maar zijn zang miste zaterdag de nodige kracht om de aria 'Vergibt mir Jesus meine Sünden' voldoende troostrijk, voldoende overtuigend te doen zijn. Koor en orkest boden in deze cantate een heel mooi, authentiek koraal met 'Solls ja so sein'. In het slotkoraal 'Herr Jesu Christ, einiger Trost' was een grote eenheid in klank en balans in het koor en tussen koor en orkest. Hiermee verkreeg dit koraal door zijn tekst en door zijn uitvoering, een prachtige religieuze en muzikale lading mee. Hierdoor werd dit slotdeel de kroon op een concert van grote kwaliteit.

REGINA ARBOUW

Concert: 13-03-2004

Ook bij dit concert:

Bach op de late zaterdagmiddag in Hoorn (persbericht)

Abendmusiken in de pers