Recensie

Abendmusiken

Het eerste concert in de reeks 'Abendmusiken' door het 'Collegium Musicum Hornense' en de 'Capella Horna' onder leiding van Harry Toebes en de organist Hein Hof. Het concert was zaterdagmiddag in de Oosterkerk.

Het programma was gegroepeerd rond de muziek van Dietrich Buxtehude, organist van de Marienkirche in Lübeck. De Abendmusiken, die door zijn voorganger Franz Tunder waren gestart, bouwde hij tot een muzikaal begrip.

Met het 'Preludium in g kleine terts' van Franz Tunder opende Hein Hof het concert. Het stuk werd prima ingezet, het tweede deel kende een fraaie registratie, de klank hiervan werd aangevuld met stabiele grondtonen. De afsluiting van deze prelude was door zijn veelzijdige klankkleur en het goede orgelspel virtuoos.

Buxtehude schreef muziek speciaal voor deze concerten. De cantate 'Alles was ihr tut' (BuxWV 4), die als muzikaal middelpunt op het programma stond, was hiervan een goede exponent. De doel-groep van de Abendmusiken, de handelslieden van Lübeck, worden in de zang rechtstreeks aangesproken.

In de muzikale opbouw van de cantate werd de zang voorafgegaan en aangevuld door instrumentale passages. De presen-tatie van de uitvoerende ensembles was muzikaal helder, de inleidende Sonata werd goed gespeeld, ook de reprise ervan na het eerste koor.

In het koor klonk de zang in 'Alles was ihr tut' evenwichtig. Het Collegium heeft numeriek                      

een goede stemmenverdeling en die kwam er in de eerste presentatie heel goed uit. Dit kwam ook door de in-spanningen van de dirigent bij de hoge stemmengroepen.

De drie strofen van 'Dir, o Höchster' werden bijna onberispelijk gezongen. Hoewel hier wel de indruk ontstond dat de bassen iets te terughoudend waren in het nemen van hun muzikale aandeel in de klankvorming. Deze indruk werd be-vestigd in 'Habe diene Lust am Herrn'. Het volume was wat bescheiden, de dynamiek niet helemaal uitgewerkt. Het soloaandeel van de sopranen groep klonk muzikaal helder, homogeen en dynamisch sterk.

Het succes van de Abendmusiken en de faam van Buxtehude waren voor Johann Sebastian Bach aanleiding om een voetreis naar Lübeck te ondernemen, het was bijzonder passend dat het concert werd afgesloten met Bachs 'Dorische Toccata en Fuga BWV 538'.

Deze muziek vormde niet alleen door zijn keuze, maar ook door de uitvoering een goede afsluiting van deze middag. Het werd veelzijdig, caleidoscopisch gespeeld, na een goed toccata overtrof Hein Hof zich in de bekronende fuga, waarvoor hij zeer veel waardering oogstte.

REGINA ARBOUW

Concert: 21-09-2002

Ook bij dit concert:

"Abendmusiken" nieuwe concertserie in Oosterkerk (persbericht)

Abendmusiken in de pers