Over deze site

http://www.abendmusiken.nl is voor het laatst bijgewerkt op: 15-02-2016

Hoewel de inhoud van deze site met zorg is samengesteld kan de Stichting Abendmusiken niet instaan voor de absolute juistheid ervan. De Stichting Abendmusiken accepteert geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik van de inhoud van deze website.

Beheer

De hosting van deze site en de bouw, het beheer en het onderhoud ervan worden belangeloos uitgevoerd door BJAMRI Computerdiensten.

Deze site bevat uitsluitend gevalideerde XHTML 1.0

Alle pagina's zijn gevalideerd door het W3C.

Valid XHTML 1.0!

Deze site is gebouwd met gevalideerde stylesheets

De opmaak van alle pagina's ligt vast in door het W3C gevalideerde stylesheets.

Valid CSS!